Kvalita a certifikace ISO

Systém managementu jakosti – ISO 9001:2015

5. prosince 2007 byl v naší společnosti proveden závěrečný audit. Systém jakosti byl vytvořen na základě ČSN EN ISO 9001:2009, týká se všech úrovní organizace, všech pracovníků a činností, zahrnuje všechny prvky této normy a je vyhovující vzhledem k prováděným činnostem. V systému nebyly shledány žádné odchylky a proto společnosti SEMILEAS, a. s. byl vydán Certifikát.
Tato skutečnost má vliv na jakost poskytovaných služeb pro zákazníky a zároveň je splněna podmínka účasti na státních veřejných zakázkách a výběrových řízeních.