Mimosoudní řešení sporů

Informace o možnosti mimosoudního řešení sporů

Dovolujeme si informovat naše zákazníky, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícímu ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: zc.iocobfsctd@rda, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/, jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi naší společností a zákazníkem-spotřebitelem.