Školící akce​

Školící akce a kurzy​

Velice si vážíme spolupráce našich odběratelů či zákazníků naší společnosti, a proto jim v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb nabízíme odborné kurzy, školící akce, audity a supervize organizované spolu se školící akademií ECC ACADEMIA s.r.o.

Nabídka kompletních služeb zde: www.eccacademia.cz

Termín akce, místo konání a další podrobnosti či jiné přání je možno domluvit individuálně. Po vzájemné dohodě se vzdělávací akce mohou uskutečnit i na Vašem pracovišti.

Všechny akce jsou pod záštitou ČAS, v souladu s § 3 vyhlášky č. 321/2008 Sb. V nabídce jsou uvedeny i akreditované vzdělávací programy u MPSV.

V případě zájmu nebo doplnění potřebných informací prosím kontaktujte naše obchodní zástupce (viz. kontakty).

Skoleni PNG